Tietosuojakäytäntö

Verkkokauppa HugAlan sijaitsee kotisivulla hugalan-marsut.com, varastomme sijaitsee Pyhäjoella. Käsittelemme asiakkaan toimittamia henkilötietoja tilausten ja toimitusten käsittelyssä sekä tarvittavaan tiedonvälitykseen. 

Yleiset säännökset

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjänä, noudatan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) -mukaista rekisteri-ja tietosuojaselostetta

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: 

Katja Orajärvi-Kotikangas

86100 Pyhäjoki

puh: 045-8047179

www.hugalan1@gmail.com

Y -tunnus: 3108589-5

Henkilötietojen lähde

1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan tilauksen toteuttamista varten  

2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi.

3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

1. Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero)

2. Noudattaa Asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja määräyksiä

3. Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

Henkilötietojen tallennuksen kesto

Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen 

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmas osapuoli on rekisterinpitäjän alihankkija. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla myynnin ja mainonnan tarpeisiin. 

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:  Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä)

Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: hugalan1@gmail.com

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään asetuksen rikkomista.

Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla hugalan-marsut.com asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 01.06.2023